Mall rekommendationsbrev

Ett rekommendationsbrev är ett bra sätt för en arbetsgivare att rekommendera en duktig person som slutat sin anställning och som fullgjort sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Detta är ett dokument som kommer väl till användning när denne skall visa upp papper för sin nya arbetsgivare.

Mallen som finns att ladda ned nedan här är standardformad men är ju självklart väldigt anpassningsbar då exempelvis positiva egenskaper kan skilja sig beroende på situation.
Länk till rekommendationsbrevsmall (word-dokument - högerklicka och spara)