⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Tidrapport mall

Starta Eget Info Logotyp-bild

Tidrapporten underlättar för den anställde och arbetsgivaren att hålla reda på bland annat vilka löneutbetalningar som ska göras och även vilket arbete som utförts.

Nedan laddar du ner en gratis mall för tidrapport i Excel, Word eller PDF, utan krav på inloggning. En kort genomgång om hur mallen kan användas finns också.

Bakgrund och instruktioner för tidrapporten

Tidrapporten är vad som blir underlaget för den lön som utbetalas till en anställd. Det ska finnas tidrapportering för all deltidsanställd personal i ett företag, och all tidrapportering ska godkännas av en attestansvarig, dvs. någon som har behörighet att godkänna dokumentet som riktigt.

En aning flexibilitet finns det dock kring vad som faktiskt bör vara med i en tidrapport. Vad som bör tänkas på är helt enkelt att det som rapporteras är relevant. Görs det exempelvis ingen skillnad på kvalificerad övertid och enkel övertid i företaget behövs ingen skillnad göras i tidrapporten. Viktigast är helt enkelt att det som rapporteras görs i enlighet med det anställningsavtal som råder, på ett sätt där detta är tydligt.

Mallens innehåll & hur den används

Tidrapporten är byggd för att gälla en månad och för att registrera hur en person arbetat under denna månad; den är dock enkel att justera till att gälla andra tidsperioder.

  1. För varje dag fyller man som anställd i tidrapporten i mellan vilka tidpunkter man arbetat.
  2. Man fyller även i när tagit lunchrast och eventuellt även andra raster.
  3. Även eventuellt övertid och frånvaro fylls i.
  4. Anledning till frånvaro (exempelvis sjukdom, semester, kompledighet, eller övrigt) samt totalt antal arbetade timmar per dag fylls i.
  5. Antal timmar summeras över månaden.
  6. Tidrapporten attesteras sedan av relevant person (exempelvis av en chef).
  7. Tidrapporten är enkel att justera! Det vill säga, om viss information i mallen inte behövs eller om annan information bör läggas till, så är det en enkel sak att ändra mallen så att den passar just ditt företags behov.

Här finns mallen för tidrapport i Excel, Word och PDF

Tidrapport mall

Tidrapport Excel-mall

Tidrapport Word-mall

Tidrapport PDF-mall

Se även: