Tidrapport mall

Tidrapport underlättar för den anställde och arbetsgivaren att hålla reda på bland annat vilka löneutbetalningar som ska göras och även vilket arbete som utförts. Här läser du mer om tidrapporter. Nedan laddar du ner StartaEgetInfo.ses gratis mall för Tidrapport.

Mallen för tidsrapport finns både i Word och i Excel. tidrapporten är byggd för att gälla en månad och för att registrera hur en person arbetat under denna månad (den är dock enkel att justera). För varje dag fyller man som anställd i tidrapporten i mellan vilka tidpunkter man arbetat. Man fyller även i när tagit lunchrast och eventuellt även andra raster. Även eventuellt övertid och frånvaro fylls i. Anledning till frånvaro (exempelvis sjukdom, semester, kompledighet, eller övrigt) samt totalt antal arbetade timmar per dag fylls i. Antal timmar summeras över månaden. Tidrapporten attesteras sedan av relevant person (exempelvis av en chef).

Länk till Tidrapportmall (excel-dokument - högerklicka och spara)

Länk till Tidrapportmall (word-dokument - högerklicka och spara)

Se även gratis mallar för: 
Reseräkning
Körjournal