⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Mall för tidrapport

Starta Eget Info Logotyp-bild

En tidrapport används vanligtvis som underlag för den lön som ska utbetalas till en anställd. Tidrapporten underlättar för både den anställde och för arbetsgivaren att hålla reda på vilka timmar som arbetats och vilka löneutbetalningar som ska göras.

Artikelns innehåll

  • Mallens innehåll och hur den används
  • Att tänka på vid användande av tidrapport
  • Här finns mallen för tidrapport i Excel, Word och PDF

Mallens innehåll och hur den används

  • För varje dag registreras mellan vilka tidpunkter arbete skett. Totalt antal arbetade timmar per dag registreras också.
  • Eventuell övertid och frånvaro registreras. Anledning till frånvaro, exempelvis sjukdom, semester, eller kompledighet, registreras även.
  • Tidpunkt för lunchrast och andra raster registreras.
  • Antal arbetade timmar summeras över månaden.
  • Tidrapporten attesteras av relevant person. Exempelvis av en chef.
  • Eftersom mallen finns i Word- och Excel-format är den enkel att justera. Den kan exempelvis justeras genom att ändra registreringsperioden ifrån en månad till en annan tidsperiod, eller genom att ta bort eller lägga till vilken information som ska registreras.

Att tänka på vid användande av tidrapport

Exakt vilken information tidrapporten ska innehålla beror på situationen. Det centrala är att rapporten innehåller den information som behövs för att lön ska kunna utbetalas i enlighet med gällande anställningsavtal. Görs det exempelvis ingen skillnad på kvalificerad övertid och enkel övertid i företaget behöver ingen skillnad göras gällande detta i tidrapporten.

Det är vanligt att tidrapportering används för deltidsanställd personal.

Här finns mallen för tidrapport i Excel, Word och PDF

Mallen laddas ned via länkarna nedan.

Tidrapport mall

Tidrapport Excel-mall

Tidrapport Word-mall

Tidrapport PDF-mall

Se även: