Tidrapport mall

Tidrapport underlättar för den anställde och arbetsgivaren att hålla reda på bland annat vilka löneutbetalningar som ska göras. Här läser du mer om tidrapporter. Nedan laddar du ner StartaEgetInfo.ses gratis mall för Tidrapport.

Länk till Tidrapportmall (excel-dokument - högerklicka och spara)

Länk till Tidrapportmall (word-dokument - högerklicka och spara)

Se även gratis mallar för: 
Reseräkning
Körjournal

https://www.startaegetinfo.se/xanor.html