⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Fastställelseintyg

Starta Eget Info Logotyp-bild

Med fastställelseintyg avses:

ett intyg där det framgår att resultaträkningen och balansräkningen är fastställd på ett aktiebolags bolagsstämma.

Artikeln nedan beskriver bland annat:

  • Fastställelseintygets innehåll och hur det inkluderas i årsredovisningen
  • Vem som skriver på fastställelseintyget?
  • När ska fastställelseintyget skrivas på?
  • Det finns även ett exempel/mall för fastställelseintyg

Fastställelseintyg exempel/mall

Fastställelseintyget inkluderas i den kopia av årsredovisningen som skickas till bolagsverket, se detaljer nedan. Ett exempel, eller en mall, för hur fastställelseintyget kan se ut är så här:

”Undertecknad styrelseledamot i BOLAGET AB intygar att den här kopian av årsredovisningen överensstämmer med originalet, och att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts vid den ordinarie bolagsstämman vilken hölls 2033-05-12. Vid denna stämman beslöts att godkänna styrelsens förslag till disposition av resultatet.

Trelleborg 2033-05-12
[NAMN]
Underskrift:”

Finns en revisionsberättelse i årsredovisningen?

Om årsredovisningen innehåller en revisionsberättelse så ska även denna intygas och mallen/exemplet blir i detta fall:

”Undertecknad styrelseledamot i BOLAGET AB intygar att den här kopian av årsredovisningen och revisionsberättelsen överensstämmer med originalet, och att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts vid den ordinarie bolagsstämman vilken hölls 2033-05-12. Vid denna stämman beslöts att godkänna styrelsens förslag till disposition av resultatet.

Trelleborg 2033-05-12
[NAMN]
Underskrift:”

Vad är syftet?

Syftet med fastställelseintyget är att intyga att en årsredovisning är godkänd av årsstämman (det vill säga av aktiebolagets ägare).

Vem skriver på fastställelseintyget?

Det är någon i styrelsen alternativt den verkställande direktören som skriver på fastställelseintyget.

När ska fastställelseintyget skrivas på? Inom sju månader

Fastställelseintyget ska skrivas på senast sju månader efter att räkenskapsåret är slut. Notera dock att årsredovisning ska skickas till Bolagsverket också inom sju månader. Läs mer om när vad ska göras i samband med upprättande av årsredovisning.

Fastställelseintyget kan inte skrivas på innan bolagstämman (samma dag går dock bra).

Exempel: Om ett bolag har kalenderår som räkenskapsår (1 januari – 31 december) så gäller det att fastställelseintyget ska skrivas på senast i slutet av juli.

Så ser fastställelseintyget ut i årsredovisningen

Fastställelseintyg inkluderas i den kopia av årsredovisning som skickas till bolagsverket, se bild nedan. Se även vår mall för årsredovisning för ett exempel på hur det ser ut tillsammans med en årsredovisning.

Fastställelseintyg

Fastställelseintygets innehåll och hur det inkluderas i årsredovisningen

I intyget framgår vad som händer med företagets resultat (se ovan för specificering). När fastställelseintyget skrivs ska det vara i original och skrivet på den bestyrkta kopian av årsredovisningen.