Mall bokföringsorder

Bokföringsorder är till god hjälp om transaktionerna har blivit felaktigt bokförda eller när underlag för en verifikation inte finns. I mallen för bokföringsorder nedan skriver du enkelt in en förklaringstext, kontonummer samt att debet och kredit skall balanseras. Längre ner i mallen anger du datum samt vem som upprättat, bokfört, granskat och attesterat bokföringsordern.Länk till bokföringsordermall (word-dokument - högerklicka och spara)