Mall bokföringsorder

Bokföringsorder är till god hjälp om transaktionerna har blivit felaktigt bokförda eller när underlag för en verifikation inte finns. I mallen för bokföringsorder fyller man in information om den affarshändelse som bokföringsordern gäller.I mallen för bokföringsorder fyller man i vilket företag det gäller, verifikationsnummer och även vilket datum som gäller för affärshändelsen. Man fyller även i en motivering samt kontonummer och debet och kredit. Även vem som upprättat, bokfört och attesterat bokföringsordern fylls i. Det finns även möjlighet att fylla i övriga kommentarer. Läs mer om: verifikation och affarshändelse. Länk till bokföringsordermall (word-dokument - högerklicka och spara)