Mall riskanalys

När man driver ett företag eller annan verksamhet är det ofrånkomligt att vissa risker uppstår. Ett bra sätt för att lättare hantera dessa risker och minska sannolikheten för att de blir verklighet är att göra en riskanalys, utifrån vilken man kan arbeta med riskhantering. Denna mall för riskanalys är tänkt att underlätta detta där tabellen ger en tydlig bild över den aktuella risksituationen. Se även mall SWOT-analys.

Mallen för riskanalys är enkel att utöka med risker specifika för just ditt företag. I tabellen finns 7 kolumner, där bl.a. riskerna och sannolikheten klassificeras.
Länk till riskanalysmall (word-dokument - högerklicka och spara)