⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Mall kassaflödesanalys

Starta Eget Info Logotyp-bild

En kassaflödesanalys beskriver samtliga betalningsströmmar till och ifrån företaget under en viss period. Ett annat ord för kassaflödesanalys är finansieringsanalys.

Artikelns innehåll

  • Hur ser en kassaflödesanalys ut?
  • Gratis mall för kassaflödesanalys i Word, Excel och PDF
  • Vilka företag behöver upprätta kassaflödesanalys?
  • För mindre företag

Hur ser en kassaflödesanalys ut?

Något förenklat kan man säga att kassaflödesanalysen beskriver flödet av pengar in i och pengar ut ur företaget. Kassaflödesanalysen delar upp samtliga företagets kassaflöden, det vill säga essentiellt inbetalningar och utbetalningar, under en period enligt följande uppställning:

  • den löpande verksamhet
  • investeringsverksamheten
  • finansieringsverksamheten

Gratis mall för kassaflödesanalys i Word, Excel och PDF

I mallen för kassaflödesanalys fyller man in- och utbetalningar utifrån de tre kategorierna: 1. Den löpande verksamheten, 2. Investeringsverksamheten, och 3. Finansieringsverksamheten. Baserat på detta erhålls årets kassaflöde.

Mallarna motsvarar exempel gällande hur en kassaflödesanalys kan upprättas och finns i Word-, Excel- och PDF-format. Vi rekommenderar Excel-versionen. Mallarna laddas ned under bilden nedan.

Kassaflödesanalys mall

Länk till kassaflödesanalysmall i Word

Länk till kassaflödesanalysmall i Excel

Länk till kassaflödesanalysmall i PDF

Se även:

Mall för årsredovisning

Mall för resultaträkning

Mall för balansräkning

Vilka företag behöver upprätta kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys ska upprättas av de företag som enligt definition klassas som större företag. Definitionen är att om ett företag uppfyller minst två av kriterierna i listan nedan så klassas det som ett större företag. Kriterierna ska dessutom ha uppfyllts under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Ett börsnoterat företag räknas dock alltid som ett större företag.

Läs mer om större företag på: Verksamt.se.

För mindre företag

Även om det i mindre och medelstora företag inte finns krav på att redovisa en finansieringsanalys kan det vara lärorikt att upprätta en finansieringsanalys i syfte att undersöka var företagets pengar kommer ifrån, och vart de tar vägen. Detta kan i sin tur underlätta planeringen av företagets framtida intäkter och kostnader.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).