Mall kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys handlar kort och gott om pengar in- och ut ur företaget, att helt enkelt följa betalningsströmmarna för att säkerställa att det finns likvida medel vid bestämda tidsperioder. En kassaflödesanalys delas in i löpande verksamhet, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Se även mall årsredovisning.

I mallarna nedan för kassaflödesanalys fyller du i de nödvändiga in- och utbetalningarna utifrån dessa tre kategorier och erhåller längs ner hur årets kassaflöde blir. Mallen för kassafödesanalys i i både Word och Excel, vi rekommenderar Excel-versionen.
Länk till Kassaflödesanalysmall i Word (word-dokument - högerklicka och spara)
Länk till Kassaflödesanalysmall i Excel (excel-dokument - högerklicka och spara)