⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Mall kassaflödesanalys

Starta Eget Info Logotyp-bild

Den här artikeln handlar om kassaflödesanalysen, även benämnd som finansieringsanalys; vilket alltså är samma sak. En kassaflödesanalys handlar kort och gott om pengar in- och ut ur företaget, att helt enkelt följa betalningsströmmarna för att säkerställa att det finns likvida medel vid bestämda tidsperioder.

Hur ser en kassaflödesanalys ut?

Enkelt kan man säga att kassaflödesanalysen beskriver flödet av pengar in i och pengar ut ur företaget. Kassaflödesanalysen delar upp samtliga företagets kassaflöden, det vill säga essentiellt inbetalningar och utbetalningar, under en period enligt följande uppställning:

  • den löpande verksamhet
  • investeringsverksamheten
  • finansieringsverksamheten.

Här finns mallarna för kassaflödesanalys

I mallarna nedan för kassaflödesanalys fyller du i:

  • in- och utbetalningarna utifrån de tre kategorierna: den löpande verksamheten, investeringsverksamheten, finansieringsverksamheten
  • och erhåller årets kassaflöde.

Mallarna ger exempel för kassaflödesanalysen och finns i Word, Excel och PDF, vi rekommenderar Excel-versionen.

Kassaflödesanalys mall

Länk till Kassaflödesanalysmall i Word

Länk till Kassaflödesanalysmall i Excel

Länk till Kassaflödesanalysmall i PDF

Se även:

mall för årsredovisning

mall för resultaträkning

mall för balansräkning.

Vilka bolag behöver upprätta kassaflödesanalys?

En finansieringsanalys, ofta benämnt kassaflödesanalys, ska upprättas av ett företag som enligt definition klassas som ett större företag. Definitionen gällande ett större företag är att, av följande kriterier:

så ska minst två av dessa vara uppfyllds för att ett företag ska definieras som ett större företag. Kriterierna ska dessutom ha uppfyllts under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Ett börsnoterat företag räknas dock alltid som ett större företag. Läs mer om större företag på: Verksamt.se (statlig hemsida).

För mindre företag

Även om det i ett mindre företag inte är ett krav på att redovisa en finansieringsanalys kan detta vara lämpligt att göra för kunna se vart alla pengar egentligen går och kommer ifrån. Detta kan i sin tur underlätta planeringen av företagets framtida intäkter och kostnader.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).