Mall kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys handlar kort och gott om pengar in- och ut ur företaget, att helt enkelt följa betalningsströmmarna för att säkerställa att det finns likvida medel vid bestämda tidsperioder. I en kassaflödesanalys delas inbetalningar och utbetalningar in enligt kategorierna:

  • den löpande verksamhet
  • investeringsverksamheten
  • finansieringsverksamheten.

Se även:

mall för årsredovisning

mall för resultaträkning

mall för balansräkning.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ” Cookies och disclaimer” (längst ned).

Här finns mallarna för kassaflödesanalys

I mallarna nedan för kassaflödesanalys fyller du i:

  • in- och utbetalningarna utifrån de tre kategorierna: den löpande verksamheten, investeringsverksamheten, finansieringsverksamheten
  • och erhåller årets kassaflöde.

Mallen för kassaflödesanalys finns i både Word, Excel och PDF, vi rekommenderar Excel-versionen.

Länk till Kassaflödesanalysmall i Word

Länk till Kassaflödesanalysmall i Excel

Länk till Kassaflödesanalysmall i PDF