Mall kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys handlar kort och gott om pengar in- och ut ur företaget, att helt enkelt följa betalningsströmmarna för att säkerställa att det finns likvida medel vid bestämda tidsperioder. I en kassaflödesanalys delas inbetalningar och utbetalningar in enligt kategorierna:

  • den löpande verksamhet
  • investeringsverksamheten
  • finansieringsverksamheten.

Se även: mall för årsredovisning, mall för resultaträkning och mall för balansräkning.

Här finns mallarna för kassaflödesanalys

I mallarna nedan för kassaflödesanalys fyller du i:

  • in- och utbetalningarna utifrån de tre kategorierna: den löpande verksamheten, investeringsverksamheten, finansieringsverksamheten
  • och erhåller årets kassaflöde.

Mallen för kassaflödesanalys finns i både Word och Excel, vi rekommenderar Excel-versionen.

Länk till Kassaflödesanalysmall i Word (Word-dokument - högerklicka och spara)
Länk till Kassaflödesanalysmall i Excel (Excel-dokument - högerklicka och spara).