⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Följesedel: mall och regler

Starta Eget Info Logotyp-bild

Vad är en följesedel? En följesedel är ett dokument som bifogas av en säljare vid leverans till en kund. Följesedeln innehåller uppgifter om bland annat vilka varor som beställts och levererats samt deras priser.

Artikelns innehåll

 • Följesedelns syfte
 • Behövs en följesedel? Regler gentemot praxis
 • Hur skickas en följesedel?
 • Använd följesedeln för att kommunicera med kunderna
 • Är följesedeln en del i bokföringen?
 • Följesedelns innehåll
 • Mall för följesedel i Word-, Excel- och PDF-format. Gratis och utan krav på registrering.

Följesedelns syfte

Syftet med en följesedel är att kunden enkelt ska se vilka varor som beställts och levererats.

Behövs en följesedel? Regler gentemot praxis

Det finns inga regelkrav på att en följesedel ska bifogas en leverans. Det finns inte heller specifika regler gällande hur en följesedel ska utformas. I vissa branscher är det dock praxis att en följesedel bifogas vid leverans.

Om det är praxis med följesedel i din bransch kan det vara en god idé att bifoga följesedlar vid leveranser. Det kan i detta fall vara bra att undersöka hur följesedlar ser ut i just din bransch och utforma en följesedel i linje med detta. Eftersom vår mall för följesedel finns i Word och Excel så är det enkelt att justera vid behov.

Följesedel istället för kvitto? Om följesedeln också ska fungera som kvitto så bör det noteras att det finns regler för hur kvitton ska utformas. Läs: Om kvitton (Konsumentverket.se)

Hur skickas en följesedel?

Vanligtvis brukar en fysisk följesedel bifogas då varor levereras. Följesedeln kan även skickas med exempelvis epost.

Använd följesedeln för att kommunicera med kunderna

Följesedeln kan användas för att kommunicera med kunder. Den kan exempelvis användas för att berätta om aktuella erbjudanden, att företaget byter adress, med mera.

Är följesedeln en del i bokföringen?

Huruvida följesedeln ska räknas som bokföringsunderlag eller inte beror på den specifika situationen. Bland annat beror det på vilken information som finns i motsvarande faktura eller kvitto. Läs mer i vår artikel om verifikationer.

Följesedelns innehåll

Uppgifterna i en följesedel inkluderar vanligtvis samma uppgifter som finns i motsvarande faktura eller orderbekräftelse. Det bör även tydligt framgå exakt vilka produkter som levererats. Vidare bör det framgå om leveransen stämmer överens med den gjorda beställningen, eller om det är så att vissa beställda varor inte kunnat levereras, och om de ersatts av andra varor eller inte.

I mallen för följesedel fyller man bland annat i:

 • Företagets namn och kontaktuppgifter.
 • Betalningsvillkor.
 • Leveransvillkor och leveranssätt.
 • Vilka produkter som levererats.
 • Uppgifter om priser och moms.
 • Leveransdatum och leveransadress.

Här finns mallen

Mallen för följesedel finns att ladda ned under bilden nedan. Notera att följesedlar kan se ut på olika sätt och mallen endast utgör ett exempel på hur en följesedel kan se ut.

Mall följesedel

Länk till följesedelmall (Excel)

Länk till följesedelmall (Word)

Länk till följesedelmall (PDF)

Se även:

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).