⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Följesedel mall

Starta Eget Info Logotyp-bild

Behöver du skapa en följesedel? Att skapa en följesedel behöver inte vara svårt men det kan underlätta om man utgår ifrån en mall.

Längst ned i artikeln laddar du ner vår mall för följesedel, gratis och utan registrering, i Word-, Excel- eller PDF-format.

Vad är en följesedel?

En följesedel är ett dokument som bifogas en leverans till en kund. Den innehåller uppgifter om leveransen, bland annat gällande vilka varor som köpts, pris, leveransdatum, leveransadress med mera.

Syftet med en följesedel

Syftet med en följesedel är att kunden enkelt ska se vilka varor som levererats.

Behövs en följesedel? Regler gentemot praxis

Det finns inga regelkrav på att en följesedel ska bifogas en leverans. Och det finns inte heller några specifika regler gällande hur en följesedel ska utformas.

Om det är praxis med följesedel i din bransch kan det dock vara en god idé att bifoga följesedlar vid leveranser. Det kan i detta fall vara bra att undersöka hur följesedlar ser ut i just din bransch och utforma en följesedel i linje med detta; eftersom vår mall för följesedel finns i Word och Excel, så är det enkelt att justera den efter dina behov.

Följesedel istället för kvitto? Om följesedeln också ska fungera som kvitto finns det dock regler för hur dessa ska utformas; se Om kvitton (Konsumentverket.se)

Hur skickas en följesedel?

Ofta brukar en fysisk följesedel bifogas då varor levereras. Följesedeln kan även skickas med exempelvis epost.

Använd följesedeln för att kommunicera med kunderna

Följesedeln kan användas för att kommunicera med kunder. Den kan exempelvis användas för att berätta om aktuella erbjudanden, eller att företaget byter adress, med mera.

Är följesedeln en del i bokföringen?

Huruvida följesedeln ska räknas som bokföringsunderlag, det vill säga verifikation, beror på den specifika situationen, bland annat på vilken information som finns i motsvarande faktura eller kvitto. Läs mer om detta på: Frågor och svar (bokföringsnämndens webbplats).

Följesedelns innehåll

Uppgifterna i en följesedel är i stort sett samma som i både faktura och orderbekräftelsen. Vad som bör inkluderas är främst vilka produkter som levererats. Huruvida detta stämmer överens med den gjorda beställningen bör också framgå, och även leverantörsuppgifter och kundens uppgifter bör finnas i dokumentet.

Följesedlar kan se ut på många olika sätt och mallen på den här hemsidan utgör bara ett exempel på hur en följesedel kan se ut. I mallen för följesedel fyller man bland annat i:

  • företagets namn och kontaktuppgifter
  • leveransvillkor och leveranssätt
  • vilka produkter som levererats gällande kvantiteter
  • prisuppgifter
  • leveransdatum och leveransadress.

Som företagare behöver man löpande använda och skapa ett stort antal dokument vilket kan vara arbetskrävande och därmed dyrt. För att minska dessa kostnader kan man använda sig av olika dokumentmallar, och StartaEgetInfo.se erbjuder gratis mallar för de flesta typer av behov som finns hos företag. Kanske kan även följande mallar vara av intresse:

Här finns mallen

Du laddar ned mallen under bilden nedan.

Mall följesedel

Länk till Följesedelmall (Excel)

Länk till Följesedelmall (Word)

Länk till Följesedelmall (PDF)

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).