Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyget från en tidigare anställning är det viktigaste underlaget då en arbetslös persons rätt till ersättning prövas. Därför är de uppgifter som ska finnas i dokumentet mycket viktiga. De ska redovisa den lön som utbetalats, vilken typ av anställning det är fråga om, vilka tidsperioder som gäller och hur mycket personen arbetat. Exakt vad som måste finnas med varierar dock, i saker som huruvida det förekommit övertidsarbete, OB(obekväm arbetstid)-tillägg eller om personen varit sjukskriven.

Klicka här för att ladda ner StartaEgetInfo.ses mall för arbetsgivarintyg.

Om en anställd/tidigare anställd begär ett arbetsgivarintyg är arbetsgivaren alltid skyldig att lämna detta. Arbetsgivaren är även skyldig att komplettera uppgifterna om något skulle visa sig saknas. Uppgifterna måste alltid redovisa minst 12 månaders arbete om anställningen pågått så länge.

Se även Anställningsavtal.