Vad är ett arbetsgivarintyg?

Arbetsgivarintyget är ett av de många dokument som företagare mycket sannolikt kommer att behöva upprätta. Den här artikeln handlar om arbetsgivarintyget och tar några minuter att läsa.

Se även vår mall för arbetsgivarintyg.

Arbetsgivarintygets innehåll

De uppgifter som ska finnas i arbetsgivarintyget är främst:

Om en anställd/tidigare anställd begär ett arbetsgivarintyg är arbetsgivaren alltid skyldig att lämna detta. Uppgifterna måste alltid redovisa minst 12 månaders arbete om anställningen pågått så länge.