Styrelsens uttalande till bolagets revisor

Den som startar eget företag genom aktiebolag som har revisor måste upprätta ett styrelsens uttalande till bolagets revisor som en del av årsredovisningen.

Syftet med styrelsens uttalande till bolagets revisor är att låta styrelsen försäkra att den anser att årsredovisningen har upprättats i enlighet med redovisningslagen.

Tips för att enkelt göra årsredovisningen: StartaEgetInfo.se rekommenderar Årsredovisning Online en tjänst med vilken företag mycket enkelt kan skapa sin årsredovisning och med vilken man kan vara säker på att allt blir rätt. Läs mer på www.arsredovisning-online.se.

I uttalandet går man igenom flera konkreta punkter där styrelsen i den mån den har insikt om förhållandena, bekräftar att årsredovisningen inte borde justeras på grund av specifika händelser. Se även Mall för Styrelsens uttalande till bolagets revisor.

Styrelsens uttalande till bolagets revisor berör bland annat självklarheter som oegentligheter inom företagsledningen men även uppgifter om bolagets avtalsvillkor som skulle kunna påverka redovisningen. Genom att skriva uttalandet får styrelsen en möjlighet att reflektera en gång extra över det räkenskapsmaterial som den lämnar över till revisorn.