Företagspresentation

Medlen med vilka företag kan presenteras är många. Det kan vara på en hemsida, i en folder, muntligt eller i ett personligt mail, och lika mycket som forumet kan variera kan även sådant som målgrupp eller innehåll variera. Gemensamt är dok att syftet alltid i första hand är att snabbt och enkelt ge en bild av det företag som presenteras.

Här hittar du StartaEgetInfo.ses mall för företagspresentation.

Vad som ingår i en presentation är helt upp till företaget som ska presenteras, vilkets första uppgift alltså måste bli att ställa frågan om vad som önskas förmedlas i presentationen. Den frågan i sin tur besvaras genom följdfrågor som; vilka kunder företaget vill nå, vilken image det vill förknippas med, vad som är unikt för det eller vilken vara eller tjänst företaget säljer.

Därefter bör viktig information sorteras från oviktig, så att presentationen går att hålla lagom lång, intressant och informativ. För långa presentationer riskerar att bli svåra att ta in och innebär en större risk för läsarens tappade intresse. Kort och koncist är alltså nyttiga ledord, tillsammans med likväl ett bra upplägg som fokus på det positiva. En säljande företagspresentation är alltid en bra. I företagspresentationsmallen finns förslag på hur en sådan kan läggas upp.

Läs även om Marknadsplan, Affärsidé, Pressrelease och Affärsplan.