Verifikation (bokföring)

När en affärshändelse registreras i huvudbok och grundbok i den löpande bokföringen måste det finnas ett bevis för att denna skett. Detta bevis kallas verifikation.

Den här artikeln handlar om verifikationen och tar några minuter att läsa.

Vad är en verifikation?

Alla verifikationer ska ha ett unikt nummer: ett verifikationsnummer. I verifikationen ska det finnas information om:

  • När verifikationen tagits fram.
  • När affärshändelsen ägt rum.
  • Den affärshändelse som verifikationen gäller, inklusive det aktuella beloppet.
  • Motparten (om tillämpligt) i affärshändelsen.
  • Verifikationens nummer.

Man måste arkivera verifikationer

Det finns särskilda bestämmelser för på vilket sätt, i vilket format och hur länge verifikationer ska sparas. Bland annat kan man förenklat säga att:

  • Verifikationer ska sparas lätt åtkomligt och välordnat.
  • Verifikationer ska sparas säkert, i det format de skapades, och i Sverige.
  • Verifikationer ska sparas i minst sju år från och med slutet på det räkenskapsår de gäller.
  • Läs mer om dessa regler på Skatteverket.se (Om bokföring).

Flera affärshändelser i en verifikation?

Gör man väldigt många men till arten samma affärshändelser i ett företag kan det vara ok att klumpa ihop dessa till en verifikation per dag eller liknande.

Ett exempel

Ett typiskt exempel på en verifikation är en utskriven och betald faktura kompletterad med information om när fakturan betalts och när den registrerats.