⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Bokslut – att avsluta den löpande bokföringen

Starta Eget Info Logotyp-bild

Med bokslut menas att när räkenskapsåret är slut ska företagets löpande bokföring avslutas och en sammanställning över allt som bokförts ske så att företaget får fram siffror på hur man presterat under det givna året.

Innehåll:

Vad är ett bokslut?

I slutet av varje räkenskapsår ska alla företag (oavsett om det gäller enskild firma, handelsbolag, aktiebolag eller kommanditbolag) göra ett bokslut, vilket innebär att den löpande bokföringen avslutas.

I praktiken innebär bokslutet främst att en resultaträkning och en balansräkning upprättas, att bokföringen stäms av och kontrolleras, samt att så kallade bokslutstransaktioner görs. Läs om ytterligare detaljer här: pwc.se (årsbokslut och årsredovisning).

Vem behöver göra bokslut?

Alla som bedriver någon form av näringsverksamhet är skyldiga att göra upprätta bokslut i någon form. För mindre företag är detta alltså inget undantag.

Vad säger lagen?

I Bokföringslagen BFL står det:

”I samband med att den löpande bokföringen avslutas ska sådana poster som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader och den finansiella ställningen på balansdagen bokföras”.

Hur ser ett bokslut ut?

Ett bokslut kan se ut på olika sätt. Vilken typ av bokföring och bokslut som ska upprättas har med bolagets typ och omsättning att göra. Detaljer gällande detta framgår i artikeln nedan. Antingen är det fråga om

  • årsbokslut (läs mer om detta nedan)
  • årsredovisning (läs mer om årsredovisning här)
  • eller i vissa förekommande fall förenklat årsbokslut (läs mer om detta nedan).

Årsbokslut

Ett årsbokslut innehåller resultaträkning och balansräkning och tilläggsupplysningar och ska upprättas för de företag där en årsredovisning inte krävs. Det är helt enkelt en summering för det aktuella året av den löpande bokföringen. Ett årsbokslut är inte lika omfattande som en årsredovisning, men kräver ändå att man under året har hållit god ordning och genomfört ett visst förberedande arbete.

Förenklat årsbokslut

Vad är ett förenklat årsbokslut? Ett förenklat årsbokslut är precis vad det låter som, en enklare typ av årsbokslut. Texten nedan besvarar de vanligaste frågorna gällande förenklat årsbokslut.

Vem får upprätta förenklat årsbokslut?

De företag som får upprätta förenklat årsbokslut är:

Även ideella föreningar och vissa andra med omsättningen under tre miljoner har denna möjlighet.

För den som driver ett litet företag i enskild firma är det alltså i många fall lämpligt att göra ett förenklat årsbokslut. Det finns dock inget som hindrar att ett vanligt årsbokslut eller en årsredovisning upprättas.

Vad innehåller ett förenklat årsbokslut?

Ett förenklat årsbokslut ska innehålla:

Läs mer på:

Skatteverket.se (Handelsbolag: Förenklat årsbokslut)

Skatteverket.se (Enskilda näringsidkare: Förenklat årsbokslut)

Bokslut för aktiebolag

Aktiebolag är utan undantag skyldiga att när bokslut görs upprätta en årsredovisning. Inte ens om verksamheten varit vilande så kan undantag ges. Årsredovisningen ska sedermera skickas in till bolagsverket vilket ska ske senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Om den kommer in för sent så ska förseningsavgift betalas. En årsredovisning består av resultaträkning, balansräkning, noter, förvaltningsberättelse och i vissa fall en finansieringsanalys. Små aktiebolag är inte skyldiga att ha revisor. Läs vår artikel om årsredovisning.

Bokslut för enskild firma

Årsbokslut ska upprättas för enskild firma vid räkenskapsårets utgång, antingen i dess vanliga form eller genom förenklat årsbokslut (läs mer om detta ovan).

Förenklat årsbokslut gäller för de enskilda näringsidkare vars omsättning maximalt uppgår till 3 miljoner kronor. Är det så att den enskilda firman når upp till minst två av följande värden för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren ska en årsredovisning upprättas:

  • Fler än 50 anställda
  • Mer än 40 miljoner i balansomslutning
  • Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Läs vår artikel om årsredovisning för mer information.

Bokslut för handelsbolag

Texten ger en kortfattad och informativ introduktion till bokslut för handelsbolag.

För handelsbolag gäller två olika scenarier beroende på om det är fysiska personer eller juridiska personer som är delägare i handelsbolaget.

Juridisk person som delägare? Då ska årsredovisning upprättas

Är det fråga om ett handelsbolag med juridiska personer som delägare gäller att en årsredovisning alltid ska upprättas. Läs vår artikel om årsredovisning för mer information.

Enbart fysiska personer som delägare?

Är det däremot fråga om ett handelsbolag med bara fysiska personer som delägare ska det vid räkenskapsårets utgång upprätta årsbokslut, antingen i dess vanliga form eller ett s.k. förenklat årsbokslut (läs mer om förenklat årsbokslut ovan). Det sistnämnda gäller om omsättningen uppgår till maximalt 3 miljoner kronor. I somliga fall är det dock krav på årsredovisning. Detta gäller om:

  • Fler än 50 anställda
  • Mer än 40 miljoner i balansomslutning
  • Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning,

där minst två av ovanstående värden för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren ska vara uppnådda för att krav på årsredovisning ska gälla. Uppfylls dessa tillkommer även krav på en godkänd eller en auktoriserad revisor.

Vanliga frågor

Skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

Bokslutet motsvarar essentiellt upprättande av resultaträkning och balansräkning. En årsredovisning innehåller en resultaträkning och balansräkning, men även ytterligare information.

Vilka måste göra bokslut?

Alla företag oavsett företagsform måste göra bokslut.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).