Körjournal


Med hjälp av körjournalen kan anställda på ett strukturerat sätt informera arbetsgivaren om de bilresor som den anställde gjort i arbetet. Information innehåller bland annat hur långa resorna varit, när de företagits och vad som var anledningen till resorna. Se även information och mall för reseräkning. Klicka här för att ladda ned StartaEgetInfo.ses mall för körjournal.https://www.startaegetinfo.se/xanor.html