Offert

Det går att läsa mer om hur man utformar en offert via länkarna Skriva offert och Offertmall.

Som egen företagare är försäljningen en kritisk del av verksamheten. Förutom att det är viktigt att genomföra försäljningar är det även viktigt att såväl köpare som säljare vet vad just det aktuella köpet har avsett. Det är med andra ord mycket viktigt att kundkontakterna löper smidigt och det är centralt att hitta smidiga lösningar för kundkommunikation.

När man ger en kund ett konkret erbjudande sker detta som regel genom en offert. En offert kan lämnas både som en del i en förhandling och som ett slutgiltigt anbud för köparen att ta ställning till. Offerter kan vara mer eller mindre omfattande och till exempel innehålla information om pris, leveransdatum och tillämpliga betalnings- och avtalsvillkor.

Ur juridisk synvinkel utgör en offert ett bindande anbud som kunden har att ta ställning till. Genom att lämna en offert är säljaren bunden till sitt erbjudande en tid. Som regel brukar man lämna ett sista datum till vilket anbudet gäller. Om köparen accepterar anbudet uppstår ett avtal som är identiskt med offertens innehåll. Om kunden däremot accepterar anbudet med vissa inskränkningar blir detta ett anbud som säljaren får ta ställning till. Om säljaren i sin tur accepterar kundens förändringar uppstår ett avtal som följer offerten med de förändringar som köparen har infört. Läs även om köpeavtal.