Att skriva en offert

En offert är ett skriftligt erbjudande till en potentiell kund gällande en vara eller en tjänst.

Du läser mer om hur man skriver en offert i artikeln nedan. Se även vår: offertmall.

Ge kunden chans att granska ditt erbjudande

En offert innebär ett erbjudande till en kund om att köpa en vara eller en tjänst till ett specifikt pris och på specifika villkor. Genom att skicka en offert ger man kunden tillfälle att verkligen granska erbjudandet ”svart på vitt” och därefter ta ställning till om det är aktuellt med en affär.

Offerten är ett säljdokument men blir också ett bindande avtal om kunden accepterar den

Offerten utgör ett säljdokument eftersom riktar sig mot potentiella kunder. Samtidigt utgör den ett rent förslag till ett säljavtal.

Om kunden accepterar offerten är därför såväl säljare som kund bunden till ett avtal som följer offertens innehåll. Därför är det viktigt att offerten innehåller den information som är nödvändig för att säljare och köpare ska vara eniga om vad som faktiskt har avtalats.

Säljande men enkel

Att utforma en bra offert innebär att man bör vara såväl tydlig som enkel och säljande. Det gäller alltså att vara enkel och koncis när man formulerar innehållet.

Även om offerten utgör ett avtalsförslag finns det dock ingenting som hindrar att man tar med ett säljargument – till exempel en slogan under sitt eget varumärke – och pekar på sin egen produkts förträfflighet så länge detta inte gör offerten krånglig eller svårförståelig.

Vad ska offerten innehålla?

Exakt vilka punkter en offert ska innehålla varierar naturligtvis beroende på produkten ifråga. Några punkter som bör finnas med är dock:

  • Vilken eller vilka varor eller tjänster som avses
  • Pris
  • Betalningsvillkor
  • Leveransvillkor
  • Hänvisning till de avtalsvillkor som är tillämpliga
  • Till vilket datum offerten gäller.

För förtydligande gällande ovanstående punkter hänvisas till vår offertmall.