Skriva offert

En offert innebär ett erbjudande till en kund om att köpa en vara eller en tjänst till ett specifikt pris och på specifika villkor. Genom att skicka en offert ger man kunden tillfälle att verkligen granska erbjudandet ”svart på vitt” och därefter ta ställning till om det är aktuellt med en affär. Den som ska starta eget företag kan komma att lämna ett stort antal offerter till potentiella kunder. Läs även om köpeavtal och Skriva faktura.

Offerten utgör ett säljdokument eftersom riktar sig mot potentiella kunder. Samtidigt utgör den ett rent förslag till ett säljavtal. Om kunden accepterar offerten är därför såväl säljare som kund bundet till ett avtal som följer offertens innehåll. Därför är det viktigt att offerten innehåller den information som är nödvändig för att säljare och köpare ska vara eniga om vad som faktiskt har avtalats.

Att utforma en bra offert innebär därför att man kan vara såväl tydlig som enkel och säljande. Det gäller att vara enkel och koncis när man formulerar innehållet. Även om offerten utgör ett avtalsförslag finns det ingenting som hindrar att man tar med ett säljargument – till exempel en slogan under sitt eget varumärke – och pekar på sin egen produkts förträfflighet så länge detta inte gör offerten krånglig eller svårförståelig.

Exakt vilka punkter en offert ska innehålla varierar naturligtvis beroende på produkten ifråga. Några punkter som bör finnas med är dock:

  • Vilken eller vilka varor eller tjänster som avses
  • Pris
  • Betalningsvillkor
  • Leveransvillkor
  • Hänvisning till de avtalsvillkor som är tillämpliga
  • Till vilket datum offerten gäller

Använd gärna vår Offertmall