Pressrelease

En pressrelease, eller ett pressmeddelande som det även benämns, är ett meddelande med syfte att upplysa om en nyhet. Brukligt är att det på ett eller annat sätt gynnar den som skickar pressmeddelandet att det uppmärksammas. Pressmeddelandet skrivs i en sådan form att det i princip kan tryckas så som det är när det sedan skickas till en journalist eller tidning.

Att tänka på vid skrivandet av en pressrelease är att det som skrivs bör vara något speciellt, något utöver det vanliga som kan anses värt att rapportera för den tidning det skickas till – något som är intressant för tidningens läsare helt enkelt. Därför kan det vara smart att tänka igenom vilken sorts läsare som ska nås, vad som finns att säga och vad som kan vara gynnsamt att framhäva i detta.

Här hittar du StartaEgetInfo.ses mall för Pressrelease.

Viktigt är det såklart även att texten är välskriven, trovärdig och har stöd i fakta. Den ska inte heller vara för lång, utan bör hållas under ett A4. Att bearbeta texten noggrant är därför att föredra, såväl som det är att föredra att även bifoga sitt företags logga, eller annan intressant bild. Se även Företagspresentation och mall för företagspresentation.