A-aktier och B-aktier

A-aktier och B-aktier är två olika aktieslag förekommande i svenska aktiebolag. Det som skiljer A-aktier och B-aktierna åt i ett bolag är hur många röster de ger ägaren vid bolagsstämman. Vanligt är att en A-aktie ger tio gånger fler röster än en B-aktie, exakt hur detta fungerar ska finnas i bolagsordningen. Se även Preferensaktier & Stamaktier.

Vitsen med att ge ut A-aktier och B-aktier är då det finns en ägare som vill behålla kontrollen om aktiebolaget (denne ska då alltså företrädesvis äga A-aktier) medan denne samtidigt vill släppa in andra ägare som inte har något mot att inte ha så mycket att säga till om vad gäller bolagets verksamhet (denne ska då alltså företrädesvis äga B-aktier).