Preferensaktier och stamaktier

Artikeln beskriver begreppen preferensaktier och stamaktier, och jämför dem med varandra. Exempel ges för att förtydliga. Preferensaktier och stamaktier är aktieslag som förekommer i Sverige. Det vanliga är dock att aktiebolag endast består av ett aktieslag. Preferensaktier ger oftast utdelning på ett annat sätt än stamaktierna, stamaktierna kan sägas vara de vanliga aktierna i aktiebolaget. Exakt hur detta fungerar ska stipuleras i bolagsordningen (se mall bolagsordning). Preferensaktier kan dessutom ge färre röster vid bolagsstämman; se A-aktier och B-aktier.

Exempel preferensaktier vs stamaktier

Detta kan fungera på exempelvis följande sätt (förenklat exempel): Bolag A ger år 2015 ut preferensaktier som ger rätt till 10 kronor i utdelning varje år fram till och med år 2025, då preferensaktierna automatiskt omvandlas till stamaktier. Notera dock att detta endast är ett exempel och preferensaktier kan fungera på ett många olika sätt.