Preferensaktier och stamaktier

Preferensaktier och stamaktier är aktieslag som förekommer i Sverige. Det vanliga är dock att aktiebolag endast består av ett aktieslag. Preferensaktier ger oftast utdelning på ett annat sätt än stamaktierna, stamaktierna kan sägas vara de vanliga aktierna i aktiebolaget. Exakt hur detta fungerar ska stipuleras i bolagsordningen. Preferensaktier kan dessutom ge färre röster vid bolagsstämman (se A-aktier och B-aktier).

Detta kan fungera på exempelvis följande sätt (förenklat exempel): Bolag A ger år 2015 ut preferensaktier som ger rätt till 10 kronor i utdelning varje år fram till och med år 2025, då preferensaktierna automatiskt omvandlas till stamaktier.