Preferensaktier och stamaktier

Artikeln beskriver begreppen preferensaktier och stamaktier, och beskriver skillnaden. Exempel ges för att förtydliga.

Preferensaktier och stamaktier är olika aktieslag

Preferensaktier och stamaktier är aktieslag som förekommer i Sverige. Preferensaktier kan fungera på många olika sätt men ofta ger de utdelning på ett annat sätt än stamaktierna (stamaktierna kan sägas vara de vanliga aktierna i aktiebolaget).

Preferensaktier kan dessutom ge färre röster vid bolagsstämman (i likhet med B-aktier).

Det vanliga är dock att aktiebolag endast består av ett aktieslag.

Hur preferensaktierna fungerar bestäms av bolagsordningen

Exakt hur preferensaktierna fungerar i ett visst aktiebolag stipuleras i bolagsordningen (se mall bolagsordning).

Exempel: skillnad mellan preferensaktier & stamaktier

Detta kan fungera på exempelvis följande sätt (förenklat exempel): Bolag A ger år 2015 ut preferensaktier som ger rätt till 10 kronor i utdelning varje år fram till och med år 2025, då preferensaktierna automatiskt omvandlas till stamaktier.

Notera dock att detta endast är ett exempel och preferensaktier kan fungera på ett många olika sätt (se rubriker ovan).