Arbetsbeskrivning

En arbetsbeskrivning är viktig både för den som ansöker om jobb och för den som söker personer för ett jobb. Den här artikeln handlar om arbetsbeskrivningen och tar ett par minuter att läsa.

Se även vår mall för arbetsbeskrivning.

Arbetsbeskrivningens syfte

Arbetsbeskrivningen innebär en konkretisering. För en arbetsgivare kan konkretisering och tydlighet hjälpa att reda ut vad man faktiskt söker, medan det för en arbetssökande/arbetstagare talar om huruvida arbetet är intressant för personen.

Det är alltså ett sätt att få ökad förståelse arbetstagare och arbetsgivare emellan och är en bra grund att vila på i en platsannons eller liknande.

En arbetsbeskrivning är till stor del mycket lik det som kallas befattningsbeskrivning, med skillnaden att informationen i en arbetsbeskrivning inte behöver vara lika omfattande och ingående.