Resultatbudget

Syftet med en resultatbudget är att göra en prognos av företagets resultat, medan syftet med en likviditetsbudget är att se till att pengarna inte tar slut. En resultatbudget upprättas genom att lista det egna företagets förmodade intäkter och kostnader för att se vilket resultat det egna företaget kan förväntas uppnå. En omsorgsfullt utformad resultatbudget är ett bra hjälpmedel när man avgör om en affärsidé är realistisk. StartaEgetInfo.se har en mall för resultatbudget. Rent praktiskt kan man göra resultatbudgeten i Excel eller liknande program.

Oftast är det en bra idé att börja med företagets kostnader. Kostnaderna är som regel också enklast att förutse. Det är här viktigt att vara noggrann så att man inte missar att ta med alla de kostnader som bolaget faktiskt kommer att behöva ta.

När man har tagit upp bolagets kostnader är det dags att föröka uppskatta företagets intäkter. I detta skede gäller det att vara realistisk. Det är lätt att överskatta kraften och styrkan i sin egen affärsidé. Man måste även komma ihåg att det tar lång tid för de flesta företag att bygga upp ett nätverk av kunder som använder ens produkt och är beredda att betala fullt pris för den. Eftersom varje lyckad försäljning ofta gör att en kostnad uppstår för den sålda produkten är det viktigt att inte glömma att justera kostnadssidan efter att man har uppskattat företagets försäljningsintäkter.