Dagordning

Dagordning, eller föredragslista som det egentliga uttrycket lyder, syftar på den ordning i vilken ärenden tas upp på exempelvis en bolagsstämma eller ett årsmöte, se Bolagsstämmoprotokoll för mer information om bolagsstämman. Dagordningen kan variera och skall till viss del stå beskriven i företagets stadgar, se bolagsordning för mer info om detta.

Många delar i en dagordning kan tyckas självklara att de bör ingå. Att ett möte alltid börjar med mötets öppnande är ett exempel på detta. Det är enkelt och görs oftast av personen som kallat till mötet eller stämman. Mindre, å andra sidan, är för somliga att mötets behörighet alltid bör utlysas efter att det öppnats. Detta innebär kort och gott att det bekräftas att mötet blivit kallat till i enlighet med vad som uttryckts i stadgarna. Mötets behörighet brukar innefatta att samtliga medlemmar blivit informerade om mötets plats och tid inom de tidsramar som slagits fast.

Här hittar du StartaEgetInfo.ses mall för dagordning.

En annan mindre bekant del för en ovan person kan vara befattningen justerare. Justerare ska utses i samband med att ordförande och sekreterare utses, om dessa varierar från tillfälle till tillfälle. Antalet justerare kan variera men det ska alltid finnas minst en. Tillsammans med ordförande ska han eller hon godkänna protokollet som sekreteraren för under mötet.

”Dagens frågor” i ett möte har ofta beslutats om på förhand, antingen genom att de statuerats i samband med utlysningen av mötet, eller genom att de är fasta i bolagets stadgar. Frågor som dyker upp under mötets gång brukar därför göra sig bra i övriga frågor. Dessa brukar det frågas efter i slutet av punkten Dagens frågor.

Se även mötesprotokoll.