Konkursbo

Ett konkursbo kallas den juridiska enhet som inkluderar ett konkursats företags egendom. Konkursboet förvaltar de tillgångar som ska transfereras till företagets borgenärer, läs om konkursförvaltare. Se även Konkurs Företag och Konkurs aktiebolag.

Gäldenären får under inga omständigheter röra de pengar som finns i konkursboet från tidsperioden mellan konkursens start till dess slut. Konkursboet företräds av en konkursförvaltare vars uppgifter framgår under undersidan Konkursförvaltare, som länkas till ovan.