Konkursbo

Ett konkursbo kallas den juridiska enhet som inkluderar ett konkursats företags egendom. Konkursboet förvaltar de tillgångar som ska transfereras till företagets fordringsägare.

Regler

Gäldenären får under inga omständigheter röra de pengar som finns i konkursboet från tidsperioden mellan konkursens start till dess slut.

Konkursboet företräds av en konkursförvaltare.

Relaterade och populära artiklar: