Konkursförvaltare

En konkursförvaltare är den person, vanligen en advokat, som företräder ett konkursbo vid konkursscenarior. Denna utses av tingsrätten och har till uppgift att få fram så mycket pengar som möjligt av gäldenärens (den som gått i konkurs och är har skulder) egendom till konkursboet som i sin tur ska användas till att betala företagets fordringsägare (borgenärer). Se även Konkurs Företag och Konkurs aktiebolag.

Det är förmånsrättslagen som reglerar i vilken ordning som borgenärerna har rätt till betalning. När konkursen sker och konkursförvaltaren ska ta tillvara företagets tillgångar och omvandla dessa till pengar kan det hända att företaget antingen styckas av och att bolaget säljs bit för bit, alternativt att man gör allt för att hitta en potentiell köpare som köper bolaget som en enhet. Här nedan sammanfattas konkursförvaltarens uppgifter:

• Tillvarata gäldenärens egendom
• Upprätta bouppteckning
• Vara delaktig i edgångssammanträdet
• Omvandla tillgångar till pengar för att dra in det till konkursboet
• Betala företagets fordringsägare.