Kundreskontra

Kundreskontra är en specifikation med mer detaljerad information om vilka kunder ett företag har gjort affärer med. Då det i den ordinarie bokföringen inte står detaljerad information om kunderna kan en sidoordnad bokföring behövas, t.ex. om vilka kundfordringar ett företag har utestående. Se även reskontra.

Detta görs då genom det som kallas för kundreskontra. I den ordinarie redovisningen anges exempelvis att kundfordringarna uppgår till 10 000 kr vilket då står under kontot kundfordringar. På kundreskontrat specificeras informationen mer konkret där det då går att utläsa mer exakt om varje kund. Summan ska vara lika stor på båda kontona eftersom kundreskontra är en specifikation.