Kundfordringar

En kundfordran är en fordran som uppstår när ett säljande företag fakturerar en kund, dvs. att kunden är skyldig det säljande företaget pengar. Så fort fakturan är betald av köparen är fakturan upplöst. Se även osäkra kundfordringar.

Man kan även uttrycka det som den tillgång ett företag har i form av fordringar på kunder till vilka produkter har sålts på kredit. I företagets Balansräkning redovisas kundfordringarna som omsättningstillgångar. Det kan dock finnas två problem med just kundfordringar. Det ena är i de fall där betalningen sker långt fram i tiden varför just värderingen kan bli orättvis. Likaså föreligger alltid en risk för att motparten inte fullgör sina skyldigheter, dvs. inte betalar fakturan. Som företagare är det därför viktigt att noggrant ha koll på de kundfordringar som uppstår.