⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Kundfordringar

Starta Eget Info Logotyp-bild

En kundfordran är en fordran som uppstår när ett säljande företag fakturerar en kund. En kundfordran motsvarar därför att en kund är skyldig det säljande företaget pengar. En kundfordran är således en tillgång hos det säljande företaget motsvarande värdet för de varor eller tjänster som sålts per faktura.

Artikelns innehåll

  • Så här visas kundfordringar i balansräkningen
  • Osäkra kundfordringar
  • Befarade och konstaterade kundförluster
  • Vanliga frågor

Så här visas kundfordringar i balansräkningen

I företagets balansräkning redovisas kundfordringar som omsättningstillgångar.

Kundfordringar

Det framgår även i följande mallar hur kundfordringar redovisas i balansräkningen:

Osäkra kundfordringar

Definition: Osäkra kundfordringar är de kundfordringar där det råder osäkerhet om kunden har förmåga att betala.

Om betalningstiden för en kundfordran har gått ut för en betydande tid sedan och det är konstaterat att kunden inte har tillräckligt med tillgångar för att kunna betala gäller att kundfordran typiskt sett är att betrakta som en osäker kundfordran.

Befarade och konstaterade kundförluster

Osäkra kundfordringar kan ge upphov till kundförluster.

Kundförluster delas upp i befarade och konstaterade kundförluster.

Befarade kundförluster motsvarar osäkra kundfordringar där man befarar att kunden inte kommer betala, till exempel för att sista förfallodag har passerat för länge sedan.

Konstaterade kundförluster motsvarar osäkra kundfordringar där det står klart att en kund inte kommer att betala, till exempel för att kunden har gått i konkurs.

Vanliga frågor

Vad betyder upplösning av kundfordringar?

Man säger att en kundfordran upplöses när motsvarande faktura betalas.

Hur minskar man risken för osäkra kundfordringar?

Ett sätt att minska risken för osäkra kundfordringar är att innan fordran uppstår ta en kreditupplysning på kunden för att bedöma dennes kreditvärdighet.

Hur bokförs kundfordringar, osäkra kundfordringar och kundförluster?

Kundfordringar, osäkra kundfordringar och kundförluster räknas som omsättningstillgångar och ska således bokföras som sådana. Läs mer om bokföring av kundfordringar på Faronline.se (om bokföring av osäkra kundfordringar). FAR är en svensk branschorganisation för bland annat revisorer.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).