Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra är en specifikation av leverantörsskulderna i redovisningen och är således en form av sidoordnad redovisning för dessa. Se även reskontra.

Syftet är att mer detaljerad information ska ges om exempelvis bokföringskontona för olika leverantörer som företaget har gjort affärer med. Det kan ju vara bra att veta hur mycket som köpts, priset på varorna etc. Den ordinarie redovisningen innehåller inte tillräckligt med information om det varför en specificering behövs. Detta görs då genom leverantörsreskontra.