Orderbekräftelse

En order bekräftelse ska sammanställas och skickas strax efter att en beställning gjorts. Det ska rätt och slätt bekräfta för kunden att en order gjorts, att den behandlats och gått igenom. Med orderbekräftelsen kan även kunden kontrollera att beställningen blivit korrekt.
Här finner du StartaEgetInfo.ses mall för orderbekräftelser. Uppgifterna i en orderbekräftelse är i stort sett de samma som i en följesedel. Det finns dock skillnader dem emellan: så vilka är då dessa? Skillnaden mellan de två ligger helt enkelt i funktionen; orderbekräftelsen bekräftar en beställning, medan följesedeln bekräftar, eller kanske snarare upplyser om, en leverans.

I en orderbekräftelse ska det finnas uppgifter om vilka varor som beställts i både enhet och antal. Likaså den totala kostnaden, både inklusive och exklusive moms. Beroende på vad för produkt det gäller blir sedan olika uppgifter intressanta att ta med.