Semesterersättning

Semesterersättning är en form av ersättning till ansällda som kan betalas ut som alternativ för semesterlön i vissa fall. Orsaken brukar ofta vara att en person slutar sin anställning och därmed betalas lön (ersättning) ut som personen då får istället för semester.

Man skulle kunna säga att semesterersättningen är en form av kompensation istället för semester då den anställde som slutar får ut semesterdagarna i pengar. Det är vanligt att semesterersättningen betalas ut tillsammans med slutlönen. Det är även vanligt att personer som jobbar på timme eller under en kortare tid får semesterersättning.