Tidrapport

Tidrapporten är vad som blir underlaget för den lön som utbetalas till en anställd. Det ska finnas tidrapportering för all deltidsanställd personal i ett företag, och all tidrapportering ska godkännas av en attestansvarig, dvs. någon som har behörighet att godkänna dokumentet som riktigt.

Klicka här för att ladda ner StartaEgetInfo.ses gratis mall för tidrapport.

En aning flexibilitet finns det dock kring vad som faktiskt bör vara med i en tidrapport. Vad som bör tänkas på är helt enkelt att det som rapporteras är relevant. Görs det exempelvis ingen skillnad på kvalificerad övertid och enkel övertid i företaget behövs ingen skillnad göras i tidrapporten. Viktigast är helt enkelt att det som rapporteras görs i enlighet med det anställningsavtal som råder, på ett sätt där detta är tydligt.