⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Vad är upplupna kostnader?

Starta Eget Info Logotyp-bild
Upplupna kostnader motsvarar kostnader för ett företag gällande ett visst räkenskapsår, men som är sådana att det aktuella företaget varken betalat dem eller har mottagit en faktura för dem under det aktuella räkenskapsåret.

Artikeln nedan handlar om upplupna kostnader och tar ett par minuter att läsa.

Upplupna kostnader räknas som skuld på balansräkningen

Upplupna kostnader räknas som en skuld då företaget exempelvis fått levererade varor, som ännu inte betalats.

Exempel

Antag att ett företag avtalar om ett köp av en vara och får denna levererad i december 2022. Antag även att företaget inte betalat eller mottagit en faktura gällande tjänsten per 2022-12-31 (vilket motsvarar slutet av företagets räkenskapsår). I detta fall ska företaget ta upp det belopp som de uppskattar att de kommer att behöva betala för varan som en upplupen kostnad.

Exempel på upplupna kostnader är:

Upplupna kostnader & relaterade begrepp

Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader.

Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Läs även om: interimsfordran och interimsskuld

Så bokförs upplupna kostnader

Upplupna kostnader räknas som interimsskulder och bokförs i kontogrupp 29; läs mer om bokföringskonto och baskontoplan.