Utvärdering mall

Att löpande utvärdera företagets verksamhet är viktigt. Nedan laddar du ner StartaEgetInfo.ses mall för utvärdering. Här läser du mer om utvärderingar.

Länk till Utvärderingsmall (word-dokument - högerklicka och spara)

https://www.startaegetinfo.se/xanor.html