Utvärdering mall

Att löpande utvärdera företagets verksamhet är viktigt. Beroende på vad som ska utvärderas bör givetvis mallen för detta se olika ut.

För att du enkelt ska kunna anpassa dokumentet är mallen således given i Word-format, vilket gör att man enkelt kan anpassa den efter just de behov av utvärdering som finns i ert företag (de flesta mallar som finns på StartaEgetInfo.se finns i just Word- eller Excel-format för att de enkelt ska kunna anpassas). Nedan laddar du ner StartaEgetInfo.ses mall för utvärdering. Här läser du mer om utvärderingar. Här finns länken till utvärderingsmallen (word-dokument - högerklicka och spara)