Bordlagda ärenden

Ett bordlagt ärende är ett beslut eller en debatt, som skjuts upp till ett sammanträde (se även https://www.startaegetinfo.se/motesprotokoll) vid ett annat tillfälle. När ett sammanträde hålls och olika frågor diskuteras drar det tillslut ihop sig för beslut som står på dagordningen och som ligger på exempelvis bolagsstämmans bord.

Skulle det visa sig att det saknas relevant information för att kunna fatta vissa grundläggande beslut så kan bordläggning bli aktuellt. Detta scenario är ofta en mardröm för bolagsstämman i ett aktiebolag där det är ett stort arrangemang med många aktieägare närvarande. Då kan det alltså bli fråga om en extra bolagsstämma framåt i tiden. Generellt krävs stöd av aktieägare med mer än hälften av rösterna för att bordläggning ska bli aktuell.