Förbrukat aktiekapital, eget kapital

Om ett aktiebolags aktiekapital misstänks vara förbrukat till hälften (dvs. om det egna kapitalet är mindre än hälften av det aktiekapitalet) ska en kontrollbalansräkning upprättas.

Extra bolagstämma och kontrollbalansräkning

Är situationen så att halva aktiekapitalet förbrukats ska det tillkallas en extra bolagstämma där två alternativ föreligger:

  1. antingen gör man allt som krävs för att återställa aktiekapitalet, t.ex. gör en nyemission (eller överväger något annat alternativ)
  2. eller också får aktiebolag får träda i likvidation.

Ett aktiebolag har typiskt sätt 1-2 månader på sig att upprätta en kontrollbalansräkning från det att misstanke om förbrukning av hälften av aktiekapitalet uppkommit; läs mer i vår artikel om kontrollbalansräkning och även på bolagsverket.se (om kontrollbalansräkning).

Syftet med kontrollbalansräkningen är att företagets fordringsägare ska ges skydd mot att inte få de pengar bolaget är skyldigt. Aktiekapitalet fungerar ju som något av en buffert.

Styrelsens ansvar vid förbrukat aktiekapital

Du läser mer om styrelsens ansvar i det fall att aktiekapitalet är förbrukat och en kontrollbalansräkning behövs i vår artikel om kontrollbalansräkning; ytterligare info om styrelsens ansvar finns i vår artikeln om aktiebolagets styrelse.

Den här artikeln ger en allmän beskrivning av hur ett aktiebolag ska agera när aktiekapitalet är förbrukat. Är det så att du misstänker att aktiekapitalet i ditt aktiebolag är förbrukat? I så fall rekommenderas starkt att revisor kontaktas, då det är viktigt att ärenden av den här typen sköts helt enligt reglerna.

Läs även om: att avveckla aktiebolag och om konkurs i aktiebolag.

StartaEgetInfo.se är en kostnadsfri hemsida och fullständig korrekthet i informationen kan inte garanteras.