Förbrukat aktiekapital, förbrukat eget kapital

Om ett aktiebolags aktiekapital misstänks vara förbrukat till hälften (dvs. om det egna kapitalet är mindre än hälften av det aktiekapitalet) ska en kontrollbalansräkning upprättas.
Läs även:
Avveckla aktiebolagLikvidation av aktiebolagKonkurs aktiebolag
Minskning av aktiekapitalAktiebolag styrelse

Extra bolagstämma och kontrollbalansräkning

Är situationen så att halva aktiekapitalet förbrukats ska det tillkallas en extra bolagstämma där två alternativ föreligger: antingen gör man allt som krävs för att återställa aktiekapitalet, t.ex. gör en nyemission (eller överväger något annat alternativ) eller också får aktiebolag får träda i likvidation. Ett aktiebolag har tre månader på sig att upprätta en kontrollbalansräkning från det att misstanke om förbrukning av hälften av aktiekapitalet uppkommit.

Syftet med kontrollbalansräkningen är att företagets fordringsägare ska ges skydd mot att inte få de pengar bolaget är skyldigt. Aktiekapitalet fungerar ju som något av en buffert.

Den här artikeln ger en allmän beskrivning av hur ett aktiebolag ska agera när aktiekapitalet är förbrukat. Är det så att du misstänker att aktiekapitalet i ditt aktiebolag är förbrukat? I så fall rekommenderas starkt att revisor kontaktas, då det är viktigt att ärenden av den här typen sköts helt enligt reglerna.

StartaEgetInfo.se är en kostnadsfri hemsida och fullständig korrekthet i informationen kan inte garantera.