Förbrukat aktiekapital, förbrukat eget kapital

Om ett aktiebolags aktiekapital misstänks vara förbrukat till hälften (dvs. om det egna kapitalet är mindre än hälften av det aktiekapitalet) ska en kontrollbalansräkning upprättas.

Är situationen så att halva aktiekapitalet förbrukats ska det tillkallas en extra bolagstämma där två alternativ föreligger: antingen gör man allt som krävs för att återställa aktiekapitalet, t.ex. gör en nyemission (eller överväger något annat alternativ) eller också får aktiebolag får träda i likvidation. Syftet med hela principen gällande kontrollbalansräkningen är att företagets fordringsägare ska ges skydd mot att inte få de pengar bolaget är skyldigt. Aktiekapitalet fungerar ju som något av en buffert. Ett aktiebolag har tre månader på sig att upprätta en kontrollbalansräkning från det att misstanke om förbrukning av hälften av aktiekapitalet uppkommit. Se även:

• Avveckla aktiebolag
• Likvidation aktiebolag
• Konkurs enskild firma
• Konkurs handelsbolag
• Konkurs aktiebolag