Konkurs i handelsbolag

När det gäller konkurs i ett handelsbolag råder på samma sätt som i den enskilda firman personligt betalningsansvar för de skulder som finns. Är man delägare i ett handelsbolag heter det att man tillsammans med samtliga delägare har ett ansvar som är solidariskt. Det betyder att skulderna ska fördelas delägarna emellan. Är det nu så att någon inte kan betala så har fordringsägarna rätt att kräva de andra att betala för de skulder som föreligger.