Konkurs i handelsbolag

När det gäller konkurs i ett handelsbolag råder på samma sätt som i den enskild firman personligt betalningsansvar för de skulder som finns; notera att detta inte är fallet med aktiebolag, vilket är en av de viktigaste skillnaderna mellan dessa bolagsformer.

Solidariskt betalningsansvar i handelsbolag

Är man delägare i ett handelsbolag heter det att man tillsammans med samtliga delägare har ett ansvar som är solidariskt. Det betyder att skulderna ska fördelas delägarna emellan. Är det så att någon inte kan betala så har fordringsägarna rätt att kräva de andra att betala för de skulder som föreligger.

Relaterade och populära artiklar:

Vid Konkurs: kontakta jurist etc

Denna text är tänkt att ge en kort beskrivning av ungefär vad konkurs i handelsbolag innebär. Om du tror att ditt handelsbolag kan komma att behöva gå i konkurs så rekommenderas att jurist eller annan kompetent fackman anlitas.