Mötesprotokoll

Denna text handlar om mötesprotokoll. Läs med om dagordningar i allmänhet här. Längst ned på denna undersida hittar du en länk till StartaEgetInfo.ses mall för mötesprotokoll. Mötesprotokoll för styrelsemöten innehåller ofta följande punkter.

• Mötets öppnande
• Val av protokollförare och justeringsmän
• Kontroll av de närvarande
• Godkännande av föregående mötesprotokoll
• Bordlagda ärenden
• Nya ärende
• Plats och tid för nästa möte
• Avslutning av mötet

Du hittar StartaEgetInfo.ses mall för mötesprotokoll här.

Se även bolagsstämmoprotokoll.