Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital innebär att aktiekapitalet minskas, exempelvis till följd av att bolagets aktieägare vill ha tillbaka en del av det satsade kapitalet. Det finns dock regler kring aktiekapitalet.

Varför minska aktiekapital?

Anledningarna till att ett aktiebolag kan vilja minska sitt aktiekapital kan vara exempelvis:

  1. att pengar ska betalas ut till nuvarande ägare
  2. men det kan också vara för att pengar behövs i verksamheten (man omvandlar essentiellt i detta fall bundet eget kapital till fritt eget kapital)
  3. eller för att täcka upp för en förlust
  4. eller för att lösa in aktier; vilket då måste vara i linje med företagets bolagsordning.
  5. Det kan också vara så att bolaget vill minska sitt kapital till följd av att kravet gällande hur stort ett aktiebolags aktiekapital ska vara har sänkts de senaste åren; läs mer i vår artikel om aktiekapital.

Tillstånd behövs och så gör du

Typiskt sett behövs tillstånd ifrån bolagsverket för att minska aktiekapitalet. För att i praktiken minska aktiekapitalet är det därför enklast att gå in på bolagsverkets hemsida och söka på begreppet minska aktiekapitalet för därefter läsa där exakt hur detta går till i detalj i olika situationer.