Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital innebär att aktiekapitalet minskas, exempelvis till följd av att bolagets aktieägare vill ha tillbaka en del av det satsade kapitalet. Det finns dock regler kring aktiekapitalet.

Det kan exempelvis vara så att eftersom reglerna om hur mycket ett aktiekapital minst måste uppgå till ändrades den 1 april 2010 så vill bolaget minska sitt kapital till följd av detta. Tidigare var ju kravet 100 000 kr i aktiekapital, men numera är det endast 50 000 kr som krävs. Det är tillåtet att minska aktiekapitalet till 50 000 kr från 100 000 kr. Ansökan görs då till Bolagsverket.