Traktamente

Traktamente är en typ av kompensation som ges från företaget till anställda för att de rest i arbetet. När den anställde är ute och reser i arbetet kan det uppstå extra kostnader för den anställde i samband med detta. Se även reseräkning, vilket kan bli nödvändigt i samband med en resa i arbetet.

Istället för att företaget ersätter de specifika kostnader som uppstått kan företaget ge den anställde ett visst förutbestämt belopp, detta belopp kallas för traktamente. Traktamentets storlek består bland annat av på:

• Resans längd i tid – exempelvis 3 dagar
• Till vara resan gjordes – exempelvis om resan varit i utlandet eller 55 kilometer från den anställdes bostad
• Vilka saker som den anställde inte behövde betala för – exempelvis om frukost ingick
Läs mer om de exakta bestämmelserna på skatteverket.se/.