Vilande handelsbolag

Vilande handelsbolag innebär att det aktuella handelsbolaget inte bedriver någon verksamhet samtidigt som det varken finns några tillgångar eller skulder.

Om planen inte är att fortsätta med bolaget bör bolaget avregistreras vilket görs kostnadsfritt genom anmälan till bolagsverket. Är det så att bolaget förblir registrerat så måste en årlig inkomstdeklaration (INK 4) lämnas in samtidigt som det ska sättas kryss på blanketten att bolaget är vilande. Därtill kommer att den som är delägare ska lämna in blankett N3A.