Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper är olika principer som finns till för att olika intressenter kan han ha olika intressen av att företagets redovisning framhävs utifrån olika utgångspunkter. Exempelvis har Skatteverket ett intresse av hur redovisningen är utformad i olika bolag; en annan typ av intressent gällande bolaget är aktieägare, eller anställda.


Läs om de enskilda redovisningsprinciperna:

Redovisningsprinciper och lagen

Redovisningsprinciperna finns reglerade i lag och har betydelse för samtliga företags bild utåt; se Årsredovisningslagen (ÅRL). Principerna har betydelse för de lagstiftare som planerar eventuell lagförändring eller hur olika remissinstanser resonerar. Som egenföretagare gäller det att inte vara något undantag, utan tillgodose intressenternas intresse av att principerna fullgörs.

Skatteverket har koll på redovisningsprinciperna

En fördjupning av de olika redovisningsprinciperna hittar du på Skatteverkets hemsida i sektionen Rättslig vägledning. Gå till Skatteverket.se (rättslig vägledning) och sök efter redovisningsprinciper för att läsa skatteverkets vägledning om redovisningsprinciper.