Periodiseringsfond

En periodiseringsfond är en avsättningsmöjlighet för ett företag, se avsättningar. Syftet är att en viss summa från vinsten placeras i en så kallad periodiseringsfond för att använda till andra år för att utjämna skattebetalningen.

Ett företag kan ju ha gjort ett bra år, men känner att de kan tänka sig att använda en del av vinsten till ett annat år för att minska det beskattningsbara resultatet just detta år. Att utnyttja möjligheten med periodiseringsfonder således är särskilt intressant för företag som befarar att man kommer att gå med förlust inom de närmsta åren. Det är inget krav att utnyttja denna avsättning utan det är en årlig möjlighet som finns för de företag som ser ett behov att jämna ut resultat mellan olika år. Företagen har sex år på sig att återföra pengarna som avsätts till beskattning, där den äldsta fonden återförs först. Det innebär att maximala antalet periodiseringsfonder är 6 stycken. Hur mycket får då sättas av till en periodiseringsfond? Jo, för Juridiska personer gäller max 25 % av inkomsten och för enskilda näringsidkare och Fysiska personer, där delägandeskap råder i handelsbolag gäller 30 %.