Budget

En budget kan sägas vara den resultaträkning och den balansräkning som det egna företaget har som målsättning att kunna upprätta mot slutet av budgetperioden. Budgeten tar upp företagets intäkter och kostnader. Det finns olika typer av budgetar, läs mer om Likviditetsbudget och Resultatbudget. Rent praktiskt kan man göra budgeten i Excel eller liknande program.

Den som ska göra en budget för sitt företag bör börja med att ta upp företagets kostnader. Här gäller det att vara noggrann så att samtliga kostnader kommer med. Det är lätt hänt att glömma kostnader till exempel för reparation och underhåll av företagets utrustning. Den som till exempel använder en bil frekvent i sin verksamhet kan räkna med att behöva lämna in den på service ibland.

Läs även om Fakturaköp, Leasing & Leasingbolag.

När man har tagit upp företagets samtliga kostnader för räkenskapsperioden är det ofta en bra idé att börja föra in företagets intäkter i budgeten. Precis som när det gäller skulderna är det viktigt att vara realistisk när man uppskattar intäkterna. Intäkterna baserar sig direkt på företagets regelbundna försäljning och för den som inte redan har en färdig kundstock tar det ofta en hel del tid att bygga upp en stadig försäljning. Det är även viktigt att justera kostnaderna för att försäljningen kan medföra kostnader genom att produkterna tas från ett lager eller dylikt. När kostnaderna och intäkterna har listats – och dubbelkollats (!) – kan man enkelt ta fram en prognos för resultatet. I exempelvis Excel.