Faktura

Så gott som samtliga som startar eget företag kan förvänta sig att behöva skriva fakturor. En faktura är en specifik form av betalningskrav som ska vara utformat på ett särskilt sätt. När två parter kommer överens om att betalning ska ske mot faktura innebär detta att betalningskravet vara utformat på just detta sätt. Ett enkelt sätt att skriva en faktura är att använda sig av StartaEgetInfo.ses Fakturamall.


Som mottagare av en faktura behöver man se till att fakturan blir betald i tid och bokföra den. Man bör även kontrollera att det står på fakturan att dess utställare innehar F-skatt. För den som ska upprätta fakturor finns desto mer att tänka på. De fakturor som upprättas utgör underlag för bokföringen. Därför är det reglerat i lag vilka poster fakturor ska innehålla. Förutom pris och förfallodatum ska fakturor bland annat innehålla fullständiga uppgifter om säljare och köpare samt vad köpet har avsett och hur många enheter.

Idag finns faktureringsprogram som gör det mycket enkelt att upprätta fakturor. Den som inte ser något behov av ett sådant kan istället välja att använda sig av någon av de mallar som finns bland annat på StartaEgetInfo.se. Det går att läsa mer om hur man upprättar fakturor i avsnitten Skriva faktura och Fakturamall via länkarna bredvid.