Skriva faktura

Som egen företagare kommer man förhoppningsvis att upprätta ett stort antal fakturor avseende de varor och/eller tjänster man säljer.

När man skriver en faktura är det viktigt att komma ihåg att vilken information en faktura ska innehålla regleras i lag. Det går alltså inte att själv välja vad ens företags fakturor ska innehålla för information. Några exempel på uppgifter som ska vara med är fakturadatum och vad som har sålts och hur mycket. Fakturan ska också innehålla en hel del information om säljare och köpare. Vidare ska den innehålla uppgifter som har betydelse för de skatteffekter som försäljningen för med sig (Läs mer om skatt för företag i allmänhet.). Ofta kan det även vara en bra idé att använda sig av hjälpmedel som ett faktureringsprogram eller i vart fall en mall.

Använd gärna vår Fakturamall