Fakturering

När man startar eget företag är det självklart viktigt att få betalt för sin produkt. När företag tar betalt av varandra sker det som regel genom fakturering.

En faktura är en specifik form av betalningskrav som ska vara utformat på ett särskilt sätt. När två parter kommer överens om att betalning ska ske mot faktura innebär det att betalningskravet ska se ut på just det specifika sättet. Den som enkelt vill upprätta en faktura kan använda sig av StartaEgetInfo.ses fakturamall.


Läs även om Fakturaköp.

De som använder sig av fakturering i större skala – det vill säga i stort sett alla företag som når en hyfsat stor omsättning – använder sig ofta av faktureringsprogram. Faktureringsprogram underlättar arbetet med att hålla ordning på utställda fakturor samt att matcha dessa mot bokföringen. Mer om faktureringsprogram finns att via länkarna i kolumnen till vänster.

Fakturans innehåll

Lagen ställer en rad krav på vilken information en faktura ska innehålla. Bland annat måste datum för fakturering, fakturans nummer, en rad uppgifter om säljaren och att F-skatt innehas av företaget som skrivit fakturan finnas med. Ett par exempel på uppgifter om säljaren är givetvis säljarens namn (firma) och adress. Dessutom måste fakturan innehålla mer specifik information som momsregistreringsnummer, skattesats samt vad och hur många enheter som ligger till grund för fakturan (läs mer om moms och skatt). För att vara säker på att få med alla de uppgifter som krävs är det en bra idé att använda en färdig mall för fakturan – till exempel från StartaegetInfo.se. Se länken ovan för vår fakturamall.