Fakturering

När man startar eget företag är det självklart viktigt att få betalt för sin produkt. När företag tar betalt av varandra sker det som regel genom fakturering. Artikeln nedan handlar om just fakturering.

Den som enkelt vill upprätta en faktura kan använda sig av vår fakturamall.

Läs även vår artikel om att hitta rätt faktureringsprogram.

Vad är en faktura?

En faktura är en specifik form av betalningskrav som ska vara utformat på ett särskilt sätt. När två parter kommer överens om att betalning ska ske mot faktura innebär det att betalningskravet ska se ut på just det specifika sättet.

Hitta rätt faktureringsprogram

De som använder sig av fakturering i större skala – det vill säga i stort sett alla företag som når en hyfsat stor omsättning – använder sig ofta av faktureringsprogram. Faktureringsprogram underlättar arbetet med att hålla ordning på utställda fakturor samt att matcha dessa mot bokföringen.

Läs vår artikel om att hitta rätt faktureringsprogram.

Fakturans innehåll

Lagen ställer en rad krav på vilken information en faktura ska innehålla. Bland annat

  • datum för fakturering
  • fakturans nummer
  • en rad uppgifter om säljaren och att F-skatt innehas av företaget som skrivit fakturan
  • specifik information som momsregistreringsnummer etc.

För att se en fullständig förteckning av de uppgifter som ska finnas på fakturan hänvisar vi till vår fakturamall.