Nyemission

En nyemission betyder att ett aktiebolag ger ut (emitterar) nya aktier och för det får aktiebolaget tillgångar, ofta från de nuvarande aktieägarna och oftast i form av reda pengar.

Ändamålet med en nyemission är således att aktiebolaget ska få in mer tillgångar, exempelvis för att göra investeringar det annars inte skulle kunnat göra.

Följande gäller för nyemissioner.
• De tillgångar som tillskjuts i nyemissionen är ofta reda pengar men kan även vara så kallad apportegendom
• Nyemissionen ökar aktiekapitalet med aktiernas kvotvärde aktierna multiplicerat med det antal aktier som emitteras, om det redovisningsmässiga värdet av tillgångarna som tillskjuts är högre än detta hamnar mellanskillnaden i vad som kallas överkursfond
Företrädesemission: när nyemission görs med företräde till nuvarande aktieägare kallas detta företrädesemission
Riktad nyemission: när nyemissionen görs till andra personer, exempelvis nya investerare, samarbetspartners, anställda etcetera, så kallas detta riktad nyemission