Bättre möjlighet till skuldsanering för enskilda näringsidkare

Om du är skuldsatt till den grad att du har svårt att betala dina skulder kan en, och ibland enda, möjligheten vara att ansöka om att få dina skulder sanerade via Kronofogden. Krångligt och svårfattligt, tycker många. Den 1 juli år 2011 trädde ändringar som innebär ökade möjligheter, inte bara för privatpersoner utan även för enskilda näringsidkare, att få skuldsaneringen beviljad i kraft.
 

Det är inte vind för våg en person beviljas skuldsanering. Både ansökan och utredning ska göras, beslut fattas och förslag på betalningsplan lämnas. Personen i fråga ska vara så svårt skuldsatt att han eller hon inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år, och även kriterier som folkbokföring i Sverige och att personen varken fått skuldsanering tidigare eller har näringsförbud spelar in.
 Inte heller är det vind för våg att en skuldsanering genomförs. En lång process då den skuldsatte lever på existensminimum väntar den som beviljats skuldsanering, och alla inkomster utöver detta går till att betala näringsidkarna personen är skuldsatt till.
 Det är inte underligt att få ansöker om skuldsanering – att antalet till och med minskar – vilket Anna-Carin Gustaffson Åström, chef över skuldsaneringen på Kronofogden, konstaterat varit trenden strax innan det att de nya reglerna infördes. Speciellt inte då en historia av hårda avslag på ansökningar finns. Men både detta och de hårda avslagen kommer troligen att ändras i och med att reglerna kring skuldsanering ändrats till att bli enklare, till viss grad mildare, och till att nu även inkludera aktiva enskilda näringsidkare.
 Vad som förändrats i lagstiftningen är i huvudsak två konkreta ting: För det första är det de nya möjligheterna för enskilda näringsidkare, att möjligheten till skuldsaneringen inte längre omfattar enbart andra privatpersoner, förutsatt att de rådande ekonomiska förhållandena är lätta att utreda.
  För det andra spelar skuldernas ålder inte längre någon roll i beslutsfattandet. Även om merparten av skulderna är relativt nya ska detta inte vara avgörande. Detta gör det möjligt för skuldsatta personer att få hjälp tidigare, vilket i sin tur leder till att större delar av lånen kan bli återbetalda och att en större utdelning går till fordringsägarna.
  Än så länge finns inget resultat att se, men att fler kommer att ansöka om skuldsanering då de nya reglerna trätt i kraft är givet - något som Gustaffson Åström ser som positivt.

 
Jaana Alakoski, skribent på StartaEgetInfo.se och även musiker. Intresserad av samhällsfrågor och driven av kreativitet.

Skribent
Jaana Alakoski
StartaEgetInfo.se
Hemsida: https://www.startaegetinfo.se