Omsättning/Nettoomsättning

Omsättning innebär hur mycket försäljningen av varor och tjänster uppgått till under en given tidsperiod, t.ex. en månad, ett kvartal eller år (det senare är vanligast när det gäller mindre företag).

Du läser mer om omsättning och nettoomsättning i artikeln nedan. Artikeln tar några minuter att läsa.

Läs även om övriga poster i resultaträkningen, mm:
Resultaträkning
Balansräkning
Årsredovisning.

Nettoomsättning vs omsättning

Nettoomsättningen är ett tydligare begrepp än omsättningen i avseende att

nettoomsättningen räknar inte in mervärdesskatt (det vill säga moms), rabatter och övrig skatt relaterade till omsättningen etc.

Nettoomsättning i årsredovisning

I ett företags årsredovisning används i regel nettoomsättning.

Relation till lönsamhet

När det råder rapportperioder på marknaden brukar analytikerna jämföra just nettoomsättningen med en tidigare period för att kunna se mönster, men en bra omsättning bör nödvändigtvis inte säga hela sanningen om ett företag.

Omsättningen säger ju alltså ingenting direkt om bolagets lönsamhet; eftersom det ju kan vara så att bolaget har stora kostnader som genererar en förlust, trots att omsättningen är hög.

Bevaka omsättningen

När man driver eget företag är omsättningen en rimlig sak att bevaka i den mån att det kan ge en indikation på om företaget har lätt att dra in pengar eller inte, men då är det av central betydelse att ständigt även bevaka företagets kostnader; och om möjligt effektivisera verksamheten (exempelvis minska kostnaderna), för att i slutändan visa svarta siffror på den nedersta raden, dvs. en vinst.