Omsättning/Nettoomsättning

Omsättning innebär hur mycket försäljningen av varor och tjänster uppgått till under en given tidsperiod, t.ex. en månad, ett kvartal eller år (det senare är vanligast när det gäller mindre företag). I ett företags årsredovisning benämns ofta omsättning som nettoomsättning vilket är ett en ekonomisk kvantitet som många lägger stor vikt vid.

Nettoomsättningen bortser från mervärdesskatt (moms), rabatter och övrig skatt relaterade till omsättningen. När det råder rapportperioder på marknaden brukar analytikerna jämföra just nettoomsättningen med en tidigare period för att kunna se mönster, men en bra omsättning bör nödvändigtvis inte säga hela sanningen om ett företag. Det säger ingenting om bolagets lönsamhet. Det kan ju vara så att bolaget har stora kostnader som genererar en förlust, trots att omsättningen är hög. När man driver eget företag är omsättningen en bra sak att bevaka i den mån att det kan ge en indikation på om företaget har lätt att dra in pengar eller inte, men då är det av central betydelse att ständigt bevaka företagets kostnader och om möjligt effektivisera verksamheten (för att minska kostnaderna) för att det i slutändan ska bli svarta siffror på den nedersta raden, dvs. en vinst.