Bokföring enskild firma

Den som driver företag genom enskild firma – eller enskild näringsverksamhet som det även kallas – är bokföringsskyldig. Detta innebär att alla affärshändelser måste bokföras i grundbok och huvudbok. I grundboken bokförs affärshändelserna i registerordning medan de i huvudboken bokförs i systematisk ordning. När det gäller kontanta in- och utbetalningar ska bokföringen ske senast arbetsdagen efter att de inträffat. Övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Läs mer om bokföring här.

Under tiden som bokföringen upprättas måste verifikationerna hållas ordnade. Med verifikation menas dels fakturor och kvitton dels rent interna transaktioner (läs mer om verifikationer). Mer om vad en faktura ska innehålla går att läsa under avsnittet Fakturering.

När räkenskapsåret har avslutats ska bokföringen avslutas genom ett årsbokslut. Enskilda näringsidkare som inte omsätter större summor behöver dock bara upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut. Den enskilda näringsidkaren måste bara upprätta en årsredovisning om den enskilda näringsverksamheten omsätter mycket stora belopp eller har ett stort antal anställda. Detta är en lättnad i bokföringsskyldigheten jämfört med aktiebolag som alltid är tvungna att upprätta en årsredovisning.

Det är viktigt för den som startar eget företag att redan från början ta ett fast grepp om bokföringen. Annars riskerar man att i efterhand vara tvungen arbeta hårt med att ordna upp slarvig bokföring och betala dyra arvoden till bokföringskonsulter. Den som helt saknar kunskaper i bokföring kan ofta tillägna sig grundläggande kunskaper genom en starta-eget-kurs. Läs mer om starta-eget-kurser här. Det går även att läsa mer om bokföringsskyldighet på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se/.Detta är en allmän artikel på StartaEgetInfo.se – För mer handfast information om att starta eget företag se övriga sektioner av hemsidan.