Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare är vad man kallar en person som driver en enskild firma.

Artikeln nedan handlar om begreppet enskild näringsidkare. Den tar några minuter att läsa.

Läs även vår:
Artikel om att starta enskild firma (ink steg-för-steg-guide).

Ägaren har ansvar för företagets betalningar etc

Det är som privatperson och som ensam ägare som ansvaret för den enskilda firman ligger, det vill säga hos den enskild näringsidkaren. Detta innebär att om företaget går dåligt så kan den som driver den enskilda firman bli personligt betalningsansvarig för eventuella skulder som bolaget drar på sig.

Detta skiljer sig från ett aktiebolag där ansvaret är begränsat till det insatta aktiekapitalet.

Vid tvist i domstol

Som enskild näringsidkare kan inte företaget hamna i en tvist i domstol, utan det är privatpersonen som driver företaget som hamnar där. Likaså när det gäller att hyra lokaler så är det den fysiska personen (det vill säga den enskilda näringsidkaren), ej företaget som kan hyra en lokal.

Inte juridisk person

Enskild näringsidkare är en företagsform som inte är en juridisk person, utan där personnumret är lika med företagets organisationsnummer; det är alltså den fysiska person som äger företaget, dvs. den enskilda näringsidkaren, vars personnummer som avses.

Registrering för F-skatt och moms

Det är hos Skatteverket som den enskilda näringsidkaren ansöker om F-Skatt och momsregistrering, och där registreras även om företaget ska vara arbetsgivare; läs mer om detta i vår steg-för-steg-guide för att starta enskild firma.

Hos Bolagsverket kan man registrera namnet på firman, vilket i regel inte är ett krav (ibland är det dock det); men detta kan vara fördelaktigt för att få ensamrätt till ett namn inom en viss bransch (läs mer på föregående länk).

Bokföringsskyldighet föreligger för enskild näringsidkare

Enskilda näringsidkare är bokföringsskyldiga, varför affärshändelser ska bokföras i enlighet med de redovisningsregler som finns, dvs. bokföringsskyldighet föreligger.

Normalt behövs ingen revisor–läs dock mer om revisionsplikt–men det kan givetvis underlätta att anlita en sådan för att säkerställa att redovisningen upprättats på ett korrekt sätt.

Företagsförsäkring

Som enskild näringsidkare kan det vara bra att teckna en företagsförsäkring för att bland annat till viss del minska den personliga risken om man skulle bli personligt betalningsansvarig för stora skulder.