Konkurs i Enskild Firma

Vid konkurs i en enskild firma gäller personligt betalningsansvar för bolagets skulder vilket innebär att privata tillgångar kan tas om hand för betalning av dessa skulder. Den som är innehavare av den enskilda firman är generellt ensam ansvarig för detta. Under konkursförfarandet är det inte tillåtet att driva verksamheten enligt Konkurslagen.