Konkurs i enskild firma

Vid konkurs i en enskild firma gäller personligt betalningsansvar för bolagets skulder vilket innebär att privata tillgångar kan tas om hand för betalning av dessa skulder.
Den som är innehavare av den enskilda firman (se enskild näringsidkare) är generellt ensam ansvarig för detta. Under konkursförfarandet är det inte tillåtet att driva verksamheten enligt Konkurslagen.

Relaterade och populära artiklar:

Vid Konkurs: kontakta revisor etc

Såklart vill man inte behöva gå i konkurs oavsett situation. Om du tror att din enskilda firma kan komma att behöva gå i konkurs så rekommenderas att du kontaktar en revisor eller en annan kompetent fackman.